Chiến Dịch Huyền Thoại: Đồng đội mới Aria ra mắt, by Hàn Thiên Hải

Theo các thông tin mà Vietnam Esports mới công bố, đồng đội mới Aria sẽ có mặt trong Shop của Chiến Dịch Huyền Thoại từ ngày 22/04 đến ngày 28/04/2016 với giá 880 kim cương. Aria thuộc đội bắn tỉa huyền thoại có biệt danh là Thiên Thần Phản Công và cực kì yêu thích linh dương.

Click để tiếp tục...