Chiến Dịch Huyền Thoại: Hồ sơ mật (Phần 1, Chương 4), by Hàn Thiên Hải

Khói, cát và đống bụi đổ nát trở thành những làn sương dày cộm che khuất tầm nhìn, những căn nhà vốn dĩ đã tàn tạ nay lại bị kích nổ bởi sức công phá của quả lựu đạn, càng khiến không gian xung quanh Lightspeed trở nên hỗn loạn thật sự.

Click để tiếp tục...