Nhằm tạo điều kiện cho các thành viên đang hoạt động tại diễn đàn ywmsgzs.com có thể viết bài viết chuẩn SEO và làm cho diễn đàn của chúng ta thêm trong sạch lành mạnh. Ban quản trị DIỄN ĐÀN ywmsgzs.com triển khai SET nhóm Game Thủ cho các thành viên tại diễn đàn.

Điều kiện để bạn được tham gia vào nhóm Game Thủ rất đơn giản:
Bạn phải có đủ 3 post trên diễn đàn ( không tính comment)
Mang bài viết này chia sẻ lên 2 diễn đàn khác

Các bạn đưa 2 link vừa share cmm xuống bên dưới topic Admin sẽ tiến hành add nhóm Game Thủ để đi link dofollow cho các bạn.

Lợi ích của user khi tham gia vào nhóm game thủ:
Bài viết của Game Thủ được 3 link DOFOLLOW, đối với thành viên thường 1 link Nofollow.
Chữ ký được 2 link DOFOLOW, đối với thành viên thường 2 link Nofollow.
Bài viết đúng quy định của thành viên trong nhóm game thủ sẽ được BQT bảo vệ.