Hổ Tướng Truyền Kỳ ra mắt phiên bản Hoàng Kim Kỵ, by Hàn Thiên Hải

Theo tin mới cập nhật, phiên bản mới Hoàng Kim Kỵ của trò chơi di động trực tuyến Hổ Tướng Truyền Kỳ vào 10h00 sáng mai (14/04/2016). Tâm điểm của phiên bản mới Hoàng Kim Kỵ là sự xuất hiện của tính năng tọa kỵ (hay thú cưỡi).

Click để tiếp tục...