Fantasy GO tung landing “chất lừ”, ấn định 15/04 ra mắt , byClick để tiếp tục...