VLNT: Phân tích kĩ năng thức tỉnh của Trương Tử Phàm, by Hàn Thiên Hải

Trong bản cập nhật mới ra mắt cách đây vài ngày, bên cạnh tính năng bang hội chiến, những người yêu thích Võ Lâm Ngoại Truyện còn được trải nghiệm một tính năng mới mang tên thức tỉnh hiệp khách. Và hiệp khách đầu tiên được thức tỉnh trong Võ Lâm Ngoại Truyện là Trương Tử Phàm, thiếu chủ của Thông Văn Quán.

Click để tiếp tục...