Vượt qua 15 triệu lượt tải, Crusaders Quest tung update mới , byClick để tiếp tục...