Những nhân vật có cuộc đời đau khổ trong thế giới kiếm hiệp , byClick để tiếp tục...