Bắn rồng theo phong cách Việt với Dragon Legend: Shooter , byClick để tiếp tục...