Nexon công bố phát hành Dragon Nest II: Legend, by Hàn Thiên Hải

Theo các thông tin mới cập nhật, Nexon vừa công bố phát hành một trò chơi di động trực tuyến mới mang tên Dragon Nest II: Legend (드래곤네스트2: 레전드). Được biết, Dragon Nest II: Legend có bối cảnh cách thời điểm diễn ra các sự kiện trong MMORPG Dragon Nest khoảng 500 năm.

Click để tiếp tục...