Snail Game đưa Taichi Panda 2 cập bến Bắc Mỹ, by Hàn Thiên Hải

Sau thành công của Taichi Panda, Snail Game vừa công bố phát hành phiên bản thứ hai của trò chơi này với tên gọi Taichi Panda: Heroes thông qua công ty con tại Mỹ là Snail USA.

Click để tiếp tục...