Snail Game phát hành Lineage II Mobile tại Trung Quốc, by Hàn Thiên Hải

Theo tin mới cập nhật, Snail Game sẽ là nhà phát hành của trò chơi di động trực tuyến Lineage II Mobile tại Trung Quốc. Được biết, Lineage II Mobile sẽ được phát hành đầu tiên tại Trung Quốc sau đó mới đến Hàn Quốc và phương Tây. Tên gọi chính thức của Lineage II Mobile tại Trung Quốc là Thiên Đường 2: Huyết Minh (天堂Ⅱ血盟).

Click để tiếp tục...