Điều gì quyết định tỉ lệ chuyển đổi người dùng?, by Hàn Thiên Hải

Một tựa game thành công thường được cho là có chất lượng và kế hoạch khai thác tốt. Tuy nhiên khi một trò chơi thất bại thì nguyên nhân được chỉ ra nhiều nhất là do các hoạt động marketing chưa đạt hiệu quả, nhất là việc tìm kiếm người dùng mới không chính xác dẫn đến tỉ lệ người dùng trả tiền thấp.

Click để tiếp tục...