Bang chủ Gia Luật Tề khiến giới giang hồ trong Tân Võ Lâm đại loạn , byClick để tiếp tục...