NetEase công bố thử nghiệm Dawn Pioneer, by Hàn Thiên Hải

Theo tin mới cập nhật, công ty NetEase (Trung Quốc) vừa công bố tiến hành thử nghiệm giới hạn đối với trò chơi Dawn Pioneer (Thự Quang Tiên Phong/曙光先锋). Đợt thử nghiệm này được tiến hành từ chiều nay (28/03/2016) và chỉ giới hạn cho một số ít người được chọn.

Click để tiếp tục...