Các loại súng có sát thương cao nhất trong CDHT, by Hàn Thiên Hải

Vì đặc tính của mỗi dòng súng khác nhau nên chúng ta sẽ xét trên từng dòng súng. Cùng xem thử đâu là những đại diện ưu tú nhất về sát thương của từng dòng súng nhé.

Click để tiếp tục...