Clash of Clans: Toàn tập về Bowler, by Hàn Thiên Hải

Dưới đây là toàn tập về các thông số của Bowler được đăng tải trên trang cocland.com. Theo gợi ý của Clasher, Bowler có HP tương đối thấp nên bạn cần cho Bowler đi cùng với các đơn vị có máu trâu như Golem hay Giant.

Click để tiếp tục...