Hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt – Phần 4, by Hàn Thiên Hải

GameLandVN Mobile tiếp tục giới thiệu đến các bạn 5 linh sủng cuối cùng trong Hoa Thiên Cốt VNG (tính đến thời điểm hiện tại), gồm: Linh Trùng, Mặc Băng, Mạnh Huyền Lãng, Sát Thiên Mạch và Vô Cấu. Đây là những linh sủng có phẩm chất cam, phẩm chất cao nhất trong Hoa Thiên Cốt VNG tính đến thời điểm hiện tại.

Click để tiếp tục...