Sự kiện ra mắt Hoa Thiên Cốt - VNG, quá 'lãi' cho người tham dự , byClick để tiếp tục...