Hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt – Phần 3, by Hàn Thiên Hải

Tiếp nối loạt bài viết giới thiệu hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt VNG, hôm nay, GameLandVN Mobile sẽ giới thiệu đến các bạn 6 linh sủng có phẩm chất cam, gồm: Bạch Tử Họa, Đàn Phàm, Đông Hoa, Đông Phương Úc Khanh, Hạ Tử Huân và Khinh Thủy. Đây là những linh sủng có phẩm chất cao nhất trong Hoa Thiên Cốt VNG tính đến thời điểm hiện tại.

Click để tiếp tục...