Nhà phát triển của Binding of Isaac công bố mobile game mới , byClick để tiếp tục...