Hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt – Phần 1, by Hàn Thiên Hải

Trong phần đầu tiên của loạt bài giới thiệu về hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt, GameLandVN Mobile sẽ giới thiệu đến các bạn thông tin của Đường Bảo, Cơ Quan Thủ Vệ, Đào Hoa Tinh, Đế Thính, Ngưu Phán Quan, Sóc Phong và Trọng Minh.

Click để tiếp tục...