Tổng quan về Division Mode trong FIFA Online 3 Mobile, by Hàn Thiên Hải

Division Mode là chế độ đấu hoàn toàn do máy sắp xếp thời gian và đối thủ thi đấu. Một mùa giải kéo dài 1 tuần. Khi bắt đầu mùa giải, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 14 người chơi (có elo gần bằng nhau) xếp vào cùng một nhóm giải.

Click để tiếp tục...