Game thủ Việt đã có thể hóa thân thành Hoa Thiên Cốt từ 23/03 , byClick để tiếp tục...