Tin đồn: Lava Hound sắp có mặt trong Clash Royale, by Hàn Thiên Hải

Theo chia sẻ của một người chơi có tên là spAnser trên Reddit thì Clash Royale sắp có sự xuất hiện của hai đơn vị lính mới là Lava Hound và Skeleton Warriors.

Click để tiếp tục...