Bước 1: Khách hàng nạp thẻ lần đầu, sau khi đã "Nạp Tài Khoản", các bạn đến "Nhận Phiếu Nạp" đổi thẻ ở NPC Nhân Viên Đổi Nạp Tiền trong Pháo Đài Bạc

Bước 2 : các bạn thoát ra / restart lại game. Sau đó đăng nhập trở lại để nhận "Quà Nạp Thẻ Lần Đầu"

Bước 3: Click vào icon bàn tay trong danh sách các hoạt động. Lựa chọn hoạt động "Quà Nạp Thẻ Lần Đầu" => Nhận quà.
Phần thưởng là:
  • 1 dây cương ngựa bờm.
  • 5 Thủy tinh khải huyển
  • 10 nước thánh
Bẫy Rồng Online.