VNG lên tiếng đập tan tin đồn phát hành Hoa Thiên Cốt ‘dỏm’ , byClick để tiếp tục...