Nexon tung video giới thiệu Durango, by Hàn Thiên Hải

Theo các thông tin mới cập nhật, Nexon vừa công bố một video mới giới thiệu cận cảnh về Durango, trò chơi di động trực tuyến về đề tài khủng long được phát triển bởi What! Studio.

Click để tiếp tục...