Infographic: Sáu tính năng mới của Gunny Mobi 2.0, by Hàn Thiên Hải

Gunny Mobi 2.0 Tân Thế Giới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho những người yêu thích Gunny Mobi khi tính năng cường hóa vũ khí được thay đổi thành cường hóa ngẫu nhiên.

Click để tiếp tục...