[Cận cảnh] Bách Chiến Mobile, lại một oMG tiên hiệp đi theo lối mòn , byClick để tiếp tục...