Tìm hiểu về mật tịch trong Võ Lâm Ngoại Truyện, by Hàn Thiên Hải

Chứa đựng những tuyệt kĩ thất truyền hàng ngàn năm, mật tịch chính là ước mơ của cao thủ trên chốn giang hồ. Nắm giữ mật tịch trong tay cũng chính là con đường ngắn nhất để người chơi Võ Lâm Ngoại Truyện trở nên nổi bật giữa quần hùng thời loạn lạc.

Click để tiếp tục...