Cận cảnh Vương Quốc Bay trong đợt 'bay' đầu tiên , byClick để tiếp tục...