Siêu Nhân Hệ Liệt Truyện, mọi game thủ từng có một tuổi thơ dữ dội , byClick để tiếp tục...