Dota Truyền Kỳ: Tử Thần Hecate sắp tham chiến, by Hàn Thiên Hải

Theo các thông tin mà VNG mới công bố, trong bản cập nhật sắp tới

Click để tiếp tục...