Tìm hiểu duyên trong Võ Lâm Ngoại Truyện, by Hàn Thiên Hải

Tùy vào thế lực của các nhân vật, độ thân cận hay thù oán giữa các nhân vật mà Võ Lâm Ngoại Truyện có những duyên ràng buộc giữa các nhân vật với nhau, những duyên phận này sẽ giúp nhân vật tăng thêm thuộc tính của mình sau khi kích hoạt.

Click để tiếp tục...