EA công bố trò chơi mới Plants vs. Zombies Heroes, by Hàn Thiên Hải

Vào ngày 10/03/2016, EA và PopCap Games đã công bố phát hành một trò chơi di động trực tuyến mới mang tên Plants vs. Zombies Heroes. Đồng thời, một trailer giới thiệu Plants vs. Zombies Heroes dài hơn 30 giây đã được công bố trên kênh YouTube của Plants vs. Zombies.

Click để tiếp tục...