Nữ sinh 'làm thịt' bạn cùng phòng vì spam lời mời Candy Crush , byClick để tiếp tục...