Hiker Games lên tiếng về nghi vấn Loạn Đấu Võ Lâm là “hàng Tàu”, by Hàn Thiên Hải

Vào sáng ngày 09/03/2016, công ty Hiker Games đã phát đi thông báo chính thức về các nghi vấn liên quan đến trò chơi Loạn Đấu Võ Lâm của công ty này.

Click để tiếp tục...