Raven tuyển người thử nghiệm cho phiên bản toàn cầu sắp ra mắt , byClick để tiếp tục...